blog 1 1

Ja a Joga

Môj život a joga, ich vzájomné prepojenie.