CORE JOGA KURZ

Lektor: BETKA KOVÁROVÁ

Cvičenie je zamerané na správnu aktiváciu stredu tela tzv."core", ktorý tvorí bránica, svaly pánvového dna, hlboké brušné a chrbtové svaly. Pri správnom prevedení dochádza k odstráneniu bolesti chrbtice, k obnoveniu správneho držania tela, zvýšenie kondície. Kurz je vhodný pre všetkých.